Silver.Lelum.pl > Zdrowie i żywienie > Jeden warunek, by dostać 300 zł do emerytury. Skorzysta wiele osób
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 07.04.2024 09:59

Jeden warunek, by dostać 300 zł do emerytury. Skorzysta wiele osób

Emerytura z ZUS
Fot. Canva

Przy rosnących cenach i kosztach życia, każda złotówka na emeryturze jest cenna. Warto pamiętać o dodatkach z ZUS, które mogą nieco poprawić stan naszego portfela. Szczególnie ważny i dla wielu osób łatwo dostępny jest dodatek pielęgnacyjny. Wystarczy spełnić jeden warunek, by nasza emerytura wzrosła.

Komu należy się dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez ZUS w dwóch przypadkach. Może trafić do osób, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także do emerytów, którzy ukończyli 75. rok życia. Nie wszyscy otrzymają go jednak na takich samych zasadach.

Emeryci przed 75. rokiem życia, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnego życia, muszą złożyć w ZUS wniosek o przyznanie takiego dodatku.

Oprócz samego wniosku potrzebne będzie też zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Wniosek można złożyć pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS.

Projekt bez nazwy - 2024-04-04T164408.280.jpg
Fot. Canva/Robert Kneschke
Sanatoria nie takie darmowe. Za to trzeba płacić z własnej kieszeni Nagrody pieniężne dla małżeństw z długim stażem. W Senacie jest już petycja

Dodatek pielęgnacyjny: tyle dostaną emeryci w 2024

Dużo łatwiejszą drogę do uzyskania dodatku pielęgnacyjnego mają osoby po 75. roku życia. Gdy kończymy 75 lat, nie trzeba składać ani wniosku, ani zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS z urzędu przyzna prawo do dodatku pielęgnacyjnego i dostaniemy go począwszy od kolejnej emerytury.

Na jakie dodatkowe pieniądze z ZUS mogą liczyć emeryci? Jeszcze w ubiegłym roku dodatek pielęgnacyjny wynosił 294,39 zł, ale w 2024 roku ta kwota wzrosła. Dziś to już 330,07 zł. Dodatek ten jest bowiem waloryzowany: tak jak emerytura. Kwota wzrasta zawsze od 1 marca.

Komu nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Uwaga! Należy rozróżnić dodatek pielęgnacyjny od zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłki przyznawane są przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. W przypadku, gdy ZUS przyzna nam dodatek pielęgnacyjny, tracimy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Co istotne, dodatek pielęgnacyjny z ZUS nie przysługuje też, jeśli przebywamy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Nie kwalifikują się do niego również osoby pobierające tylko rentę socjalną.