Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Ważne zmiany w 500+ dla seniorów! Więcej osób otrzyma dodatek
Magdalena Pawłowska
Magdalena Pawłowska 29.03.2024 14:15

Ważne zmiany w 500+ dla seniorów! Więcej osób otrzyma dodatek

Szczęśliwi emeryci i pieniądze
fot. Canva/Robert Kneschke ; Canva/Pawel_B

Dzięki nowym zasadom przyznawania dodatku “500 plus dla seniora” zwiększy się liczba osób, które będą mogły go otrzymać. Wszystko na skutek marcowej waloryzacji, która podniosła próg dochodowy w przypadku pobierania renty lub emerytury. Komu przysługuje świadczenie i w jaki sposób można się o nie ubiegać?
 

Czym jest 500+ dla seniora?

Decyzją rządu w 2019 roku wprowadzony został dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie dla seniorów, którzy nie mają przyznanej renty lub emerytury. To forma wsparcia, która ma pomóc osobom starszym w pokryciu codziennych wydatków. 

O dodatek mogą się również ubiegać osoby pobierające rentę i emeryturę, ale łączna wysokość tych świadczeń nie może przekraczać ustalonej kwoty. Do tej pory wynosiła ona 2157,80 zł brutto.

Ważne! Dodatek mogą otrzymać nie tylko osoby starsze, ale każdy pełnoletni obywatel Polski, który jest niezdolny do samodzielnej egzystencji (i potwierdzi to orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy).

 

"Trzynastka" już na kontach pierwszych emerytów. Niektórzy dostaną mniej Ile wynosi emerytura księdza? Te kwoty mogą zaskoczyć!

Nowy próg świadczenia 500+. Otrzyma je więcej seniorów

Przyznany w 2019 roku dodatek do tej pory nie był waloryzowany. W tym roku sytuacja wygląda inaczej, bo kwota uległa waloryzacji, a to wiąże się z istotnymi zmianami w jego przyznawaniu.

Chodzi o podniesienie maksymalnej, zsumowanej kwoty emerytury i renty. W tej chwili dodatek mogą bowiem otrzymać osoby, u których świadczenia te nie przekraczają łącznie 2419,33 zł brutto. To z kolei zwiększa liczbę osób uprawnionych do pobierania pieniędzy w ramach 500+. Zasady wchodzą w życie już od marca 2024 roku. 

Jednak nie wszystkie prowadzone w tym roku zmiany będą korzystne dla emerytów. Zapoznaj się z ważnym komunikatem ZUS-u.

Liczenie pieniędzy
fot. rostislavsedlacek

Jak złożyć wniosek o 500+ dla seniora?

Dodatkowe świadczenie nie jest przyznawane automatycznie, tak jak ma to miejsce m.in. w przypadku wypłacanych raz w roku "trzynastek", dlatego każdy, kto chciałby je otrzymać, musi złożyć odpowiedni wniosek w ZUS-ie.

Wniosek należy złożyć osobiście, poprzez przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika lub opiekuna faktycznego. Można to zrobić również online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub wysłać pocztą. 

Do formularza, który dostępny jest na stronie www.zus.pl, należy dołączyć wymaganą dokumentację. Szczegóły na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Przy okazji przypominamy też, że już wkrótce mogą wejść w życie nowe zasady dotyczące podatku od emerytury.