Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Skorzysta pół miliona emerytów. Ponad 2 tys. zł w nowym świadczeniu
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 30.03.2024 16:00

Skorzysta pół miliona emerytów. Ponad 2 tys. zł w nowym świadczeniu

Marzena Okła-Drewnowicz
Fot. Facebook/Marzena Okła-Drewnowicz

Wygląda na to, że jeszcze w 2024 roku nowe świadczenie trafi na konta ponad 500 tys. osób. Chodzi o bon dla seniora, o którym wiadomo już prawie wszystko. Jak poinformowała Marzena Okła-Drewnowicz, ministra ds. polityki senioralnej, prace nad projektem ustawy zostały zakończone. Do kogo trafią pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić?

Dla kogo jest bon senioralny?

Program skierowany jest do osób w wieku 75+ i ich pracujących rodzin. Świadczenie będzie można przeznaczyć na opłacenie usług opieki i wsparcia emeryta w miejscu jego zamieszkania. Chodzi np. o pomoc w codziennych czynnościach: kontakt z otoczeniem, pomoc w zakupach czy w przygotowaniu posiłków.

– Budujemy system wsparcia seniora w miejscu jego zamieszkania. Chcę, by kierowanie osób starszych do placówek całodobowych było absolutną ostatecznością – podkreśliła Ministra ds. Polityki Senioralnej.

Istnieje jeden podstawowy warunek, by otrzymać bon senioralny. To aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do opieki nad starszą osobą. Najczęściej będą to zatem jej dzieci. Będą musiały one wykazać, że pracują. Bon ma bowiem pomóc rodzinom pozostać na rynku pracy, zapewnić opiekę i zdrowie ich rodzicom, a jednocześnie stworzyć nowe miejsca pracy dla opiekunów.

Emerytura bez podatku na nowych zasadach. Padła wstępna data Ta emerytura brzmi jak żart. To, co dostaje z ZUS, mieści się na czubku palca

Bon dla seniora - ile będzie można dostać?

Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł. To połowa minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r. Co istotne, program będzie posiadał kryteria dochodowe. W przypadku seniora, dochód miesięczny nie będzie mógł przekraczać 5000 zł brutto.

Projekt bez nazwy - 2024-03-30T130324.976.jpg
Fot. Facebook/Marzena Okła-Drewnowicz

W przypadku członka rodziny kryterium dochodowe będzie zaś zależeć od tego, czy prowadzi on jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. Ma być to granica odpowiednio dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. Tylko w tym przypadku świadczenie będzie należało się rodzinie.

Bon senioralny: będzie praca dla opiekunów

Od czego zacznie się realizacja programu? Jak poinformowała ministra Marzena Okła-Drewnowicz, pierwszym etapem będzie przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów. Jednym z wymagań do pracy jako opiekun będzie odbycie 30-godzinnego szkolenia przygotowującego do pracy z seniorami, którzy mają niezaspokojone potrzeby życia codziennego.

Jak podkreślała wcześniej ministra, nic nie stoi na przeszkodzie, by w szkoleniach brały udział także osoby w wieku emerytalnym. One też mogą zostać opiekunami i w ten sposób dorobić do emerytury. Ich zaangażowanie może być szczególnie ważne, bo w Polsce brakuje nawet 90 tys. osób do tej pracy.

Według przeprowadzonych przez rząd szacunków, z bonu senioralnego będzie mogło skorzystać ponad 535 tys. osób powyżej 75. roku życia. Obecnie projekt ustawy czeka na wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu. Zapisy mogą się jeszcze nieznacznie zmienić: ministra zaznaczyła, że projekt będzie szeroko konsultowany społecznie.