Silver.Lelum.pl > Aktywność Silversa > Taka emerytura zwalnia z abonamentu RTV. Seniorzy unikną surowej kary
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 09.07.2024 09:39

Taka emerytura zwalnia z abonamentu RTV. Seniorzy unikną surowej kary

Emeryt ogląda TV
Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Grupa emerytów, a także osób w wieku przedemerytalnym, nie musi płacić abonamentu RTV. W kieszeni zostaje nam wtedy blisko 300 zł, a przede wszystkim nie musimy martwić się o surowe kary. Kwota, która zwalnia z abonamentu, to połowa przeciętnego wynagrodzenia. Sprawdzamy, ile dokładnie wynosi.

Te osoby nie muszą martwić się o kary. Lista zwolnionych z opłat RTV

Obecnie wysokość opłat za radio i telewizor to 27,30 zł miesięcznie lub 327,60 zł rocznie. By uzyskać zwolnienie od opłat za abonament RTV, trzeba złożyć wniosek.

Można zrobić to w dowolnej placówce Poczty Polskiej. Wniosek musi zawierać oświadczenie, w którym podajemy nasze dane osobowe oraz zaznaczamy powód, z którego przysługuje nam zwolnienie. Wzór takiego pisma można znaleźć na poczcie lub w internecie. 

Kiedy przysługuje nam zwolnienie? Abonamentu RTV nie muszą płacić:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
  weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby bezrobotne z zaświadczeniem z urzędu pracy,
 • osoby spełniające kryterium dochodowe w wysokości 674 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym,
 • osoby spełniające kryterium dochodowe w wysokości 764 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym, jeżeli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Sprawdzamy, jaka dokładnie stawka emerytury w 2024 roku zwalnia z opłat za abonament.

Najgorszy rodzaj kawy. Skład woła o pomstę do nieba Nad Bałtykiem czyszczą portfele turystom. Nabierają się jak dzieci

Zwolnienie z abonamentu RTV: emerytura nie może być wyższa niż 3,5 tys. zł

By nie płacić abonamentu RTV i tym samym nie martwić się o kary, emerytura pobierana w 2024 r. nie może przekroczyć 3577,74 zł brutto.

Tyle wynosi obecnie kwota 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2023 r. wzrosło ono bowiem do 7155,48 zł brutto i taka stawka obowiązuje do tej pory.

Nie płacisz abonamentu RTV. Co za to grozi?

Kary za brak opłat abonamentowych są dość surowe. W 2024 r. to aż 30-krotna miesięczna stawka opłaty za radio i telewizor. Co to oznacza? Jeżeli nie płacimy abonamentu, a kontrola wykaże, że jesteśmy do tego zobowiązani, zapłacimy:

 • 261 zł za radio,
 • 819 zł za telewizor.

To, czy mamy obowiązek uiszczania opłat za abonament, mogą sprawdzić kontrolerzy. Robią to tylko i wyłącznie pracownicy  Poczty Polskiej lub Urzędu Skarbowego po okazaniu legitymacji służbowych. Warto dodać, że z ustaw nie wynika jasno, że mamy obowiązek wpuszczenia kontrolerów do domu.