Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Często chorujesz? Możesz stracić część emerytury
Magdalena Pawłowska
Magdalena Pawłowska 08.04.2024 15:41

Często chorujesz? Możesz stracić część emerytury

Dojrzała kobieta z katarem i pieniądze
fot. Canva/fizkes ; Canva/MarekUsz

Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto odprowadzał składki do ZUS-u na ubezpieczenie emerytalne i osiągnął odpowiedni wiek do przejścia na emeryturę. Jej wysokość nie zawsze będzie jednak taka sama. Wszystko m.in. przez zwolnienia lekarskie, które mogą obniżać przyznane kwoty.
 

System emerytalny w Polsce - podział

System emerytalny w Polsce jest dość skomplikowany i obejmuje podział na osoby urodzone przed 1949 rokiem, których dotyczą zasady sprzed reformy emerytalnej, oraz osoby urodzone później, które korzystają z prawa emerytalnego na obecnie obowiązujących zasadach. 

Podział ten jest niezwykle istotny w kwestii przysługującego prawa do najniższej emerytury. Wszystko dlatego, że osoby urodzone przed 1949 rokiem, aby otrzymać emeryturę, muszą spełnić dwa warunki: odpowiedni staż pracy (na który składają się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, np. chorobowe) i osiągnięcie wymaganego ustawowo wieku. W drugiej grupie natomiast liczy się już wyłącznie wiek — dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. 

Zgodnie z przepisami, staż pracy ma jednak znaczenie również dla tych osób, które będą korzystać z emerytury na nowych zasadach. Jeśli bowiem zgromadzą na swoich koncie emerytalnym niewielką ilość środków, to odpowiedni staż pracy zagwarantuje im stałe prawo do najniższej emerytury (wynoszącej obecnie 1780,96 zł). W innym wypadku wysokość świadczenia będzie odpowiednio obniżona. Określony prawem staż pracy wynosi odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn. 

Senior z kobietą
fot. Canva/Robert Kneschke


 

Ważne zmiany w legitymacji emeryta! Musisz to wiedzieć Jeden warunek, by dostać 300 zł do emerytury. Skorzysta wiele osób

Czy czas na L4 wlicza się do emerytury?

Niezależnie od tego czy chcemy, czy też nie, choroby to nieodłączny element naszego życia. Niestety częste przebywanie na zwolnieniach może mieć znaczący wpływ na wysokość otrzymanej później emerytury. Wynika to z tego, że do obliczenia wysokości emerytury wliczane są okresy składkowe, czyli te, kiedy podatnik pracował i odprowadzał składki do ZUS

W przypadku zwolnień lekarskich, wynikających z krótkotrwałych chorób jak np. przeziębienie, grypa, itp., podatki nie są odprowadzane i okresy te nazywa się nieskładkowymi. To oznacza, że w tym czasie nie zwiększa się kwota na koncie ZUS, która służy do obliczenia wysokości emerytury. Skutkiem tego, każde zwolnienie chorobowe będzie zmniejszało wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego. To samo dotyczy przebywania na zasiłku opiekuńczym, przedemerytalnym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub przedemerytalnym, a nawet na bezpłatnych urlopach.

Chora kobieta
fot. Canva/Art_Photo

Czytaj też: Zauważasz je na skórze? Biegnij do lekarza. Zagrożeni nawet 30-latkowie.
 

Jak sprawdzić swój staż pracy?

Sprawdzenia swojego stażu pracy można dokonać osobiście w każdym oddziale ZUS oraz elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Aby jednak uzyskać niezbędne informacje, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. W tym celu należy wypełnić formularz US-7.

We wniosku należy też zaznaczyć, w jakiej formie oczekujemy odpowiedzi: czy ma ona przyjść listownie na podany adres zamieszkania, czy też w formie emaila na elektroniczną skrzynkę pocztową. Więcej informacji na temat świadczeń emerytalnych i innych świadczeń przysługujących seniorom można znaleźć na stronie ZUS-u.