Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Renta wdowia a wcześniejsza emerytura. Kiedy można pobierać nowe świadczenie?
Magdalena Pawłowska
Magdalena Pawłowska 28.05.2024 13:35

Renta wdowia a wcześniejsza emerytura. Kiedy można pobierać nowe świadczenie?

None
fot. Canva/KatarzynaBialasiewicz

W rządzie trwają prace nad wprowadzeniem nowego projektu ustawy dotyczącej swiadczeń emerytalnych. Chodzi o rentę wdowią, dzięki które uprawnieni świadczeniobiorcy będą mogli pobierać część emerytury po zmarłym małżonku. Czy rentę wdowia będą się otrzymać również osoby, które przejdą na wcześniejszą emeryturę?
 

Renta wdowia coraz bliżej. Kiedy pierwsze wypłaty?

Od lutego w rządzie trwają prace związane z wprowadzeniem renty wdowiej. Do tej pory wskazywano, że nowe świadczenie zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku, ale z nowych informacji wynika, że stanie się to najwcześniej na początku roku 2025. Dlaczego? Jak przekazał resort rodziny, dostosowanie systemów informatycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do potrzeb nowego świadczenia może potrwać nawet pół roku. 

Renta wdowia to całkiem nowe świadczenie, którego celem jest finansowe wsparcie osób po stracie małżonka. Polega na tym, że wdowiec lub wdowa będą mogli pobierać swoją emeryturę, a do tego 50% emerytury małżonka, lub też zdecydować się na emeryturę małżonka w całości i pobierać dodatkowo 50% swojego świadczenia.
 

Najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Nie do wiary ile wynosi! Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy. Wiadomo, o ile wzrośnie

Kto będzie mógł otrzymać rentę wdowią?

Nowe świadczenie przeznaczone jest przede wszystkim dla wdów i wdowców, którzy są jednocześnie uprawnieni do pobierania emerytury lub renty. Są jednak pewne ograniczenia. Osoby, które chciałyby ubiegać się o rentę wdowią muszą spełnić jeden z poniższych warunków:

  • mieć ukończone 50 lat lub być niezdolnym do pracy w ciągu 5 lat od śmierci małżonka, 
  • opiekować się przynajmniej jednym dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
  • wychowywać dziecko, które jest niezdolne do samodzielnej egzystencji. 


Projekt zakłada, że wysokość renty wdowiej nie może być wyższa niż trzykrotność miesięcznej, średniej emerytury wypłacanej w Polsce. To oznacza, że nie może być ona wyższa niż 7 635 zł (przy średniej emeryturze wynoszącej 2 545 zł).
 

Czy otrzymasz rentę wdowią po przejściu na wcześniejszą emeryturę?

Póki co projekt nie został jeszcze przyjęty, a to oznacza, że wciąż mogą być w nim wprowadzane pewne zmiany. W związku z rentą wdowią pojawia się też coraz więcej pytań dotyczących możliwości pobierania świadczenia przy wcześniejszym przejściu na emeryturę. Czy w takim wypadku będzie przysługiwać renta wdowia?

Jak czytamy w projekcie ustawy:

Prawo do renty wdowiej przysługuje od dnia nabycia prawa do pozostających w zbiegu świadczeń wymienionych w art. 95a ustawy zmienianej w art. 1, w art. 54 ustawy zmienianej w art. 2 oraz w art. 33a ustawy zmienianej w art. 3, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń i ich powiększenie zgodnie z art. 95a ustawy zmienianej w art. 1, w art. 54a ustawy zmienianej w art. 2 oraz w art. 33a ustawy zmienianej w art. 3 z zastrzeżeniem art. 5, ust.2.

To oznacza, że prawo do renty wdowiej przysługuje w momencie przejścia na emeryturę, bez znaczenia czy będzie to wcześniejsza emerytura, czy też nie. 

Pieniądze złotówki
fot. Canva/welcomia