Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > W ZUS czekają pieniądze po członkach rodziny. Po 12 miesiącach przepadają
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 16.06.2024 09:42

W ZUS czekają pieniądze po członkach rodziny. Po 12 miesiącach przepadają

Pieniądze z ZUS
Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Tylko 12 miesięcy mają rodziny na złożenie wniosku do ZUS o wypłatę należnych im pieniędzy. Potem cała kwota przepada. Chodzi o emerytury, których małżonkowie lub rodzice nie zdążyli otrzymać przed śmiercią. By ZUS przelał nam te pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków.

Jak otrzymać emeryturę po zmarłym, której nie wypłacił ZUS?

Żony, mężowie lub dzieci mają prawo do pobrania świadczenia, którego ZUS nie zdążył wypłacić emerytowi przed śmiercią. Jest to tzw. "świadczenie niezrealizowane".

Do takiej sytuacji może dojść w kilku przypadkach. Z reguły dzieje się to wtedy, kiedy osoba złoży wniosek o emeryturę, ale umrze zanim ZUS wyda pozytywną decyzję o jej wypłaceniu.

W takiej sytuacji rodzinie należą się emerytury za każdy miesiąc od daty spełnienia warunków do jej przyznania.

Projekt bez nazwy - 2024-06-16T093259.310.jpg
Fot. Canva/Piotr290
Złóż wniosek o Kartę Seniora. Na emerytów czeka 3700 zniżek "Dzieci lecą na Zakynthos, ja zostaję sama. Zawiodłam się"

Kto dostanie niewypłacone emerytury?

Prawo do niezrealizowanych emerytur z ZUS po zmarłej osobie mają według pierwszeństwa:

  • małżonkowie,
  • dzieci, jeśli prowadziły z nią gospodarstwo domowe,
  • małżonkowie i dzieci, z którymi zmarła osoba nie prowadziła gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka lub dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe),
  • inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej,
  • członkowie rodziny, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, jeżeli nie miała małżonka lub dzieci.

W przypadku, kiedy o wypłatę niezrealizowanej emerytury starają się np. dwoje czy troje dzieci osoby zmarłej, ZUS podzieli i wypłaci należną kwotę w równych częściach.

Emerytura po zmarłym małżonku: te dokumenty będą potrzebne

ZUS nie wypłaca niezrealizowanych świadczeń automatycznie. Trzeba samodzielnie złożyć wniosek w najbliższej placówce ZUS. Należy mieć ze sobą poniższe dokumenty:

  • wypełniony druk wniosku o niezrealizowane świadczenie (dostępny w internecie lub placówkach ZUS) 
  • odpis aktu zgonu,
  • odpis aktu małżeństwa (jeżeli zmarły był małżonkiem)
  • odpis aktu urodzenia (jeżeli zmarły był rodzicem)
  • dowody na prowadzenie ze zmarłym wspólnego gospodarstwa domowego lub na jego utrzymywanie (może to być oświadczenie lub inne dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego).
Projekt bez nazwy - 2024-06-16T093159.531.jpg
Fot. Canva/PrinTimage

Najważniejsze jest złożenie wniosku w ciągu 12 miesięcy od śmierci bliskiej osoby. W przeciwnym razie niewypłacone przez ZUS emerytury przepadną.