Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Dodatek za opiekę nad wnukiem. ZUS wypłaci od 1500 do 1900 zł
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 11.06.2024 09:30

Dodatek za opiekę nad wnukiem. ZUS wypłaci od 1500 do 1900 zł

Pieniądze z ZUS
Fot. Marek BAZAK/East News

W życie wchodzi program "Aktywny Rodzic", który wesprze rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. Zasadniczą częścią programu jest świadczenie przeznaczone na zapewnienie opieki nad dziećmi. Pieniądze mogą trafić także do babć i dziadków. Kwota może sięgnąć 1900 zł.

Rusza świadczenie "aktywni rodzice w pracy"

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy", zwane też "babciowym", kierowane jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na zapewnienie opieki nad maluchem w tym wieku dla pracujących rodziców. Wypłacenie świadczenia nie będzie uzależnione od warunku kryterium dochodowego. Weryfikowany będzie jedynie fakt i wymiar aktywności zawodowej rodziców.

To właśnie z tego świadczenia będą mogły skorzystać babcie lub dziadkowie. Na ich konta może trafić od 1500 do 1900 zł.

Projekt bez nazwy - 2024-06-11T092840.628.jpg
Fot. Canva/Pixelshot
Marzena Kipiel-Sztuka zostawiła ważny apel. "Mówcie o tym głośno" Tak zrobisz prawo jazdy po 50-tce. Ekspertka ma trzy cenne rady

"Babciowe" w 2024: znamy już kwoty

Z programu "aktywni rodzice w pracy" przysługiwać będzie 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie wyniesie 1900 zł

W przypadku dzieci z niepełnosprawnością spełnione muszą zostać warunki:

  • konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Rodzice mogą przeznaczyć uzyskane środki na sfinansowanie opieki nad dzieckiem również przez osobę z rodziny, w tym np. babcię czy dziadka. Zalecane jest zawarcie umowy uaktywniającej z opiekunką lub opiekunem dziecka, ale nie jest to warunkiem do otrzymania tego świadczenia.

"Jeżeli rodzic zawrze z opiekunką/nianią taką umową i zgłosi ją do ZUS do ubezpieczeń społecznych, to z budżetu państwa zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia" - czytamy w zaleceniach do uzyskania świadczenia.

Pieniądze za opiekę nad wnukiem: znamy terminy wypłat z ZUS

Pieniądze mają pomóc rodzinom nie tylko w znalezieniu opieki nad dzieckiem. Szacuje się, 50 proc. Polek nie wraca do pracy po urlopie macierzyńskim do czasu ukończenia przez dziecko 3 lat. 

Świadczenie ma więc również pomóc tym kobietom w rozwijaniu kariery zawodowej oraz pobudzić gospodarkę. Mamy będą mogły łatwiej łączyć role zawodowe z rolami rodzicielskimi.

W pakiecie "Aktywny Rodzic" oprócz dodatku "babciowego" znalazły się także:

  • świadczenie "Aktywnie w żłobku" - dofinansowanie do żłobka do 1500 zł miesięcznie na dziecko na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna,
  • świadczenie "Aktywnie w domu" - 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12 - 35 miesięcy dla rodziców, którzy wychowują swojego malucha w domu .

Pierwsze świadczenia zostaną wypłacone już po 1 października 2024 r.