Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Chorujesz? Sprawdź, czy należy ci się dodatek do emerytury
Magdalena Pawłowska
Magdalena Pawłowska 09.06.2024 15:29

Chorujesz? Sprawdź, czy należy ci się dodatek do emerytury

Ból serca u seniorki
fot. Canva/Syda Productions

Każdy emeryt zmagający się z określoną chorobą może liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Dzięki niemu można liczyć aż na 200 zł miesięcznie wypłacanych wraz z emeryturą. Sprawdź listę chorób, za które możesz otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. 
 

Zasiłek pielęgnacyjny - co to jest i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny to dodatkowa forma wsparcia finansowego, przysługująca każdej osobie, która zmaga się z niepełnosprawnością lub inną chorobą ograniczającą bądź też całkowicie uniemożliwiającą samodzielne egzystowanie. Ma on na celu pokrycie kosztów związanych z leczeniem bądź profesjonalną opieką. Mogą go otrzymać:

 • niepełnosprawne dzieci, 
 • osoby powyżej 16 roku życia, które legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • niepełnosprawne osoby powyżej 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osoby, które ukończyły 75 lat.

W tej chwili kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie, ale z uwagi na konieczność waloryzacji świadczeń rodzinnych (mającej miejsce raz na 3 lata) być może jeszcze w 2024 roku zostanie powiększona.  
 

Najbardziej zapracowany człowiek w Polsce. Przez 60 lat ani razu nie wziął L4 Chcesz dać dziecku darowiznę? Dopilnuj kilku spraw, by nie płacić podatku

Lista chorób uprawniających do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

Choroby, które uprawniają do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego to wszystkie te, które wymagają orzeczenia o niepełnosprawności. Zaliczamy do nich:

 • upośledzenie umysłowe 
 • choroby psychiczne (zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne)
 • zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu (trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych, częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn, zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem w mózgu wyższych ośrodków mowy)
 • głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu, choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności
 • upośledzenia narządu ruchu (wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu, choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej, nowotwory narządu ruchu, zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości)
 • epilepsja 
 • przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej
 • nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej
 • wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatia
 • nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi
 • miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia
 • choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji
 • stany po resekcji żołądka 
 • przewlekłe choroby wątroby 
 • nowotwory układu pokarmowego
 • niewydolność nerek
 • nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych
 • choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych
 • choroby rdzenia kręgowego
 • uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych
 • całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań
 • cukrzyca 

Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Jeśli chcesz się ubiegać o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, w pierwszej kolejności musisz uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. W tym celu należy się wybrać do miejskiego lub powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a pracujący tam specjaliści, na podstawie dostarczonej im dokumentacji, zdecydują o przyznaniu lub nieprzyznaniu odpowiedniego stopnia. 

Następnie, w urzędzie gminy lub urzędzie miasta bądź też w ośrodku pomocy społecznej czy innej jednostce, która zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Odpowiednie formularze dostępne są także na rządowej stronie gov.pl.