Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Dodatek z ZUS za wychowanie dzieci. Po 60-tce należy się 1780,96 zł
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 06.06.2024 12:10

Dodatek z ZUS za wychowanie dzieci. Po 60-tce należy się 1780,96 zł

Dodatek do emerytury
Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

O to świadczenie z ZUS mogą ubiegać się osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. To jednak nie jedyny warunek. ZUS poinformował, kto i jak może ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. To tzw. program "Mama 4+", ale niech nazwa nie będzie myląca: o zasiłek mogą ubiegać się także ojcowie.

Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające z ZUS?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy się osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci

Dodatek ten może dostać więc każdy rodzic, który zrezygnował lub nie podjął pracy z powodów opiekuńczych, nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i jest:

  • matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,
  • ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

W przypadku, jeżeli osoba ubiegająca się o taki zasiłek nie pobiera emerytury, świadczenie osiągnie wysokość najniższej emerytury. Obecnie jest to zatem 1780,96 zł. Ta kwota podlega waloryzacji.

Projekt bez nazwy - 2024-06-06T120527.249.jpg
Fot. Canva/Pixelshot
Tak zrobisz prawo jazdy po 50-tce. Ekspertka ma trzy cenne rady "Córka męczy wnuczka o czerwony pasek. Znalazłam jej własne świadectwo"

To będzie potrzebne do otrzymania pieniędzy z "Mama 4+"

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek w ZUS. Druk można pobrać osobiście w każdym biurze ZUS-u lub na stronie internetowej.

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

  • dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
  • adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
  • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  • informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie (podaj niezbędne dane, aby ZUS mógł zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer konta bankowego),
  • podpis.

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy dołączyć też informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

"Mama 4+" dla rodziców pracujących?

O rodzicielskie świadczenie uzupełniające często pytają też osoby, które wychowały czwórkę dzieci, ale którym udało się to pogodzić z pracą zawodową. Niestety nie ma dla nich dobrych wiadomości.

Rodzice, którzy jednocześnie i pracowali, i zajmowali się opieką nad dziećmi, nie otrzymają tego świadczenia z ZUS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że świadczenie to nie jest skierowane do wszystkich rodzin wielodzietnych, ale do osób najbardziej potrzebujących.