Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Chcesz dać dziecku darowiznę? Dopilnuj kilku spraw, by nie płacić podatku
Magdalena Pawłowska
Magdalena Pawłowska 06.06.2024 15:52

Chcesz dać dziecku darowiznę? Dopilnuj kilku spraw, by nie płacić podatku

Rodzina
fot. Canva/ fotostorm

Darowizna to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą przekazać komuś pieniądze lub inną, wartościową rzecz. Zazwyczaj od darowizny należy odprowadzić podatek, jednak jest pewna grupa osób zwolniona z tego obowiązku. Ale nawet te osoby muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami w przypadku niedopilnowania terminów i formalności. Sprawdź, co koniecznie musisz zrobić, jeśli chcesz dać darowiznę dzieciom lub wnukom. 
 

Ile wynosi podatek od darowizny?

Darowizna to bezinteresowne przekazanie innej osobie części swojego majątku, w tym m.in. pieniędzy, nieruchomości bądź ruchomości. Za darowiznę nie oczekujemy zapłaty ani innego wzajemnego działania. W ten sposób można przekazać np. mieszkanie, samochód czy też inny wartościowy przedmiot. 

Darowizna podlega jednak opodatkowaniu, co wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku waha się od 3% do 20% i zależy od tego, między jakimi osobami doszło do przekazania darowizny. W polskim prawie wyróżniono trzy grupy:

  • I grupa podatkowa: małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), pasierb, zięć / synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;
  • II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa (np. bratankowie, siostrzeńcy, ich dzieci i wnuki), rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa (np. bratowa) i rodzeństwo małżonków (np. siostra męża), małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • III grupa podatkowa: wszyscy pozostali nabywcy.
     

Wysokość podatku określana jest od nadwyżki kwoty wolnej od podatku, która wynosi 36 120 zł dla I grupy podatkowej, 27 090 zł dla II grupy podatkowej i 5733 zł dla III grupy podatkowej.

Czytaj też: Nowa emerytura bez podatku. Kiedy może wejść w życie!
 

Dodatek z ZUS za wychowanie dzieci. Po 60-tce należy się 1780,96 zł O tę zmianę walczyło wielu emerytów. Będzie łatwiej o 336,36 zł dodatku

Te osoby nie muszą płacić podatku od darowizny

W polskim prawie istnieje możliwość uniknięcia opłaty za darowiznę. Mamy z tym do czynienia w kilku przypadkach. Po pierwsze, podatku nie trzeba płacić wtedy, gdy wysokość darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku określonej dla danej grupy podatkowej (kwoty te wskazaliśmy wyżej). Tutaj ważny podkreślenia jest jednak fakt, że limity dotyczą darowizn otrzymanych w ciągu 5 lat. To oznacza, że darowizny przekazane na rzecz jednej osoby w tym czasie sumują się i jeśli łącznie przekroczą kwotę wolną od podatku — wówczas trzeba się nastawić na jego zapłatę.

Po drugie, z podatku od darowizny zwolnione są osoby znajdujące się w I grupie podatkowej, czyli małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, teściowie, zięć lub synowa. To oznacza, że jeśli chcesz dać darowiznę swojemu dziecku lub też wnukowi — ani on, ani ty nie musicie odprowadzać podatku. Jednak i tutaj trzeba dopilnować kilku spraw, by ostatecznie uniknąć płacenia dodatkowych pieniędzy.
 

Jeśli nie chcesz płacić podatku od darowizny, musisz się zgłosić do skarbówki

Wszystkie osoby z I grupy podatkowej, zwolnione od podatku od darowizny, muszą zgłosić fakt jej otrzymania w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Mają na to dokładnie 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie nie udadzą się do skarbówki, będą musieli zapłacić podatek. Obowiązek zgłoszenia się do urzędu spoczywa na osobie, która otrzymała darowiznę, a jeśli jest ona nieletnia, wówczas w jej imieniu muszą to zrobić rodzice bądź prawni opiekunowie. 

Zgłoszenia otrzymania darowizny należy dokonać w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, która otrzymała darowiznę. Wyjątek stanowi przypadek darowizny nieruchomości — w takiej sytuacji należy się udać do urzędu właściwego dla miejsca, w którym zlokalizowana jest owa nieruchomość. 

Pieniądze złotówki
Fot. Canva/Industrial Photograph