Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Dodatek mieszkaniowy dla emeryta. Nawet 400 zł na miesiąc, ale są dwa warunki
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 23.06.2024 11:16

Dodatek mieszkaniowy dla emeryta. Nawet 400 zł na miesiąc, ale są dwa warunki

Kobieta liczy pieniądze
Fot. Marek BAZAK/East News

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania. Może być dużym wsparciem przy bardzo niskiej emeryturze i w trudnej sytuacji materialnej. By otrzymać dodatek mieszkaniowy, wymagane jest spełnienie dwóch kryteriów: dochodowego i metrażowego.

Dodatek mieszkaniowy w 2024: kryterium dochodowe

Pierwszym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie kryterium dochodowego. Dostaniemy go tylko przy niskiej emeryturze. Chodzi o średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

  • Gospodarstwo jednoosobowe - dochód nie może przekraczać kwoty 3107,34 zł.
  • Gospodarstwo wieloosobowe (tzn. prowadzone wspólnie z małżonkiem oraz innymi domownikami) - dochód nie może przekroczyć kwoty 2330,51 zł. Jest to kwota przypadająca na jedną osobę.

W niektórych przypadkach rada gminy może podwyższyć średni miesięczny dochód uprawniający do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Warto więc dowiedzieć się w swoim urzędzie gminy albo miasta, czy taka uchwała istnieje.

Złóż wniosek o Kartę Seniora. Na emerytów czeka 3700 zniżek Olejek 50+ na zmarszczki pod oczami. Działa jak masaż

Dodatek mieszkaniowy: kryterium metrażu

By uzyskać dodatek mieszkaniowy, mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe.

Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób. Oznacza to, że powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. Powierzchnia normatywna to 35 m2 dla jednej osoby, 40 m2 dla dwóch, 45 m2 dla trzech, 55 m2 dla czterech, 65 m2 dla pięciu i 70 m2 dla sześciu osób.

Podobnie jak w przypadku kryterium dochodowego, próg przekroczenia o 30 lub 50 proc. może zostać zmieniony przez władze gminy.

Projekt bez nazwy - 2024-06-23T110021.847.jpg
Fot. Canva/Pexels

Dodatek mieszkaniowy: ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek?

Wysokość dodatku mieszkaniowego wyliczają indywidualnie urzędnicy, opierając się m.in. na kryterium dochodowym. W 2024 roku średnie stawki dodatku mieszkaniowego to między 250 a 400 zł miesięcznie.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

  • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru uchwalonego przez radę gminy,
  • dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 6 miesięcy. Potem jest możliwość uzyskania go po raz kolejny na wniosek. Świadczenie zwykle wypłacane jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal.