Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > 1500 zł z programu "Aktywni rodzice w pracy". Znamy warunki i terminy
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 14.06.2024 09:40

1500 zł z programu "Aktywni rodzice w pracy". Znamy warunki i terminy

Aktywni rodzice w pracy
Fot. Marek BAZAK/East News

Program "Aktywni rodzice w pracy" (tzw. babciowe) to świadczenie dla rodziców, którzy pracują i mają pod opieką dzieci. Wypłacane co miesiąc pieniądze mogą posłużyć np. za wynagrodzenie dla niani lub bliskiej osoby, która będzie zajmować się dziećmi. By uzyskać taki dodatek, należy spełnić kilka warunków.

Aktywni rodzice w pracy: ile wynosi w 2024?

Z programu "Aktywni rodzice w pracy" przysługiwać będzie 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie wyniesie 1900 zł.

Pieniądze przeznaczone będą na każde dziecko w rodzinie.

Oznacza to, że rodzice, którzy wychowują np. troje dzieci w wieku 12 -35 miesięcy, świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” mogą otrzymać na każde z tych dzieci, czyli 1500 zł x 3 dzieci miesięcznie. 

Projekt bez nazwy - 2024-06-14T082922.974.jpg
Fot. Canva/Konstantin
ZUS wypłaci 1500 zł "babciowego". Mamy wzór umowy z babcią "Poszłam na emeryturę. Dla znajomych z pracy przestałam istnieć"

Aktywni rodzice w pracy: warunki w 2024 roku

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Warunki, które trzeba spełnić, by uzyskać taki dodatek, to:

  • wychowywanie dziecka w wieku 12-35 miesięcy,
  • aktywność zawodowa obojga rodziców,
  • podleganie z tytułu aktywności zawodowej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której łączna, czyli obydwojga rodziców, wysokość wyniesie nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością, do uzyskania wyższego świadczenia spełnione muszą zostać dwa dodatkowe warunki:

  • konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

By uzyskać świadczenie, nie trzeba podpisywać umowy z osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem. Jest to zalecane, ale nie wymagane. 

Jeżeli rodzic zawrze taką umową i zgłosi ją do ZUS, to z budżetu państwa zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Dostępny jest wzór umowy uaktywniającej.

Aktywni rodzice w pracy: od kiedy wnioski?

Wnioski o świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" będzie można składać w ZUS od 1 października 2024 r. Pierwsze wypłaty trafią na konta rodziców do końca roku.

Wnioski będzie można składać przez internet. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad intuicyjnym systemem, który ma to umożliwić.

Szacuje się, że programem może być objętych ok. 580 tysięcy dzieci.