Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Ważny obowiązek dla wielu emerytów. Zostało kilka dni na kontakt z ZUS
Sara Karmańska
Sara Karmańska 20.05.2024 12:00

Ważny obowiązek dla wielu emerytów. Zostało kilka dni na kontakt z ZUS

legitymacja emeryta-rencisty, kalkulator, pieniądze
Fot. Canva/piotr290, Getty Images

Pobieranie świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego pozwala na dodatkową pracę. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją pewne związane z tym obowiązki. Już 31 maja mija ważny termin - przypomniał ZUS w komunikacie.

Dorabianie do zasiłku przedemerytalnego: to trzeba wiedzieć

Trzeba pamiętać, że przychody uzyskane podczas otrzymywania świadczenia trzeba rozliczyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Przekazanie informacji o przychodach jest niezbędne, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości. Osoby, które decydują się na dodatkową pracę oprócz otrzymywania świadczenia, muszą bowiem pamiętać o limitach przychodów.

Informację o przychodach należy zgłosić do ZUS do 31 maja. Nie ma specjalnego druku, na którym trzeba podać niezbędne dane, ale powinien on zawierać: 

  • dane płatnika,
  • dane świadczeniobiorcy,
  • numer świadczenia, 
  • osiągnięte zarobki, 
  • pieczątkę płatnika składek,
  • podpis upoważnionej osoby.
Ważne dla emerytów. Są pierwsze prognozy waloryzacji na 2025 Tyle może wynieść 14 emerytura. Są wstępne wyliczenia

Limity przychodów podczas dorabiania do świadczenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli przychód przekroczy ustalone progi – 25 proc. i 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzedzającym waloryzację roku kalendarzowym – świadczenie lub zasiłek przedemerytalny może zostać zmniejszony lub zawieszony

Jeśli przychód nie przekracza kwoty 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, wówczas świadczenie lub zasiłek przedemerytalny nalezą się w pełnej wysokości. 

legitymacja emeryta-rencisty, pieniądze.jpg
Fot. Canva/piotr290, Getty Images

W okresie rozliczeniowym marzec 2023-luty 2024 roczna kwota przychodów nie mogła przekroczyć 19039,20 zł  brutto, aby móc zachować pełną wysokość świadczenia. Jeśli kwota została przekroczona, ale nie była wyższa niż 53308,80 złotych brutto, ZUS dokona potrącenia ze świadczenia. Z kolei jeśli dochód przekroczył tę kwotę, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. 

ZOBACZ TEŻ: Całe życie pracowała za najniższą krajową. Taką emeryturę ma teraz

Informację o dochodach trzeba przekazać ZUS

Informacja o dochodach uzyskanych w okresie od początku marca 2023 roku do końca lutego 2024 roku powinna zostać przekazana ZUS najpóźniej do 31 maja. 

Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach powinno zawierać podział wynagrodzenia na poszczególne miesiące. Z kolei osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą powinny złożyć do ZUS oświadczenie, w którym przychód jest równy deklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Warto mieć na uwadze, że rozliczeniu podlegają również przychody uzyskane w pracy za granicą oraz z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej

Na podstawie tych danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla klienta. Jeśli w wyniku rozliczenia przychodu stwierdzimy, że przychód przekroczył dopuszczalne limity, a osoba pobrała świadczenie w pełnej wysokości, wówczas ZUS ustali kwotę nienależnie pobranych świadczeń i trzeba będzie je zwrócić – przekazała Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim portalowi Prawo.pl.

 

pieniądze, list ZUS.jpg
Fot. Canva/zbigniew kotara, Getty Images