Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > O tę zmianę walczyło wielu emerytów. Będzie łatwiej o 336,36 zł dodatku
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 04.06.2024 09:34

O tę zmianę walczyło wielu emerytów. Będzie łatwiej o 336,36 zł dodatku

Pieniądze z KRUS
Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Ten dodatek do emerytury co miesiąc pobiera ponad 30 tysięcy osób, a teraz będzie o niego łatwiej. Chodzi o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. W tym roku to już 336,36 zł. Dodatek nie jest przyznawany automatycznie, więc każdy emerytowany sołtys musi złożyć wniosek do KRUS.

Dodatek dla sołtysów w 2024 r.: są cztery warunki

Dodatek do emerytury dla osób, które były sołtysami, wprowadzono w 2023 roku. Obecnie wynosi 336,36 zł. By nasza emerytura wzrosła o tę kwotę, należy spełnić cztery warunki:

  • pełnić funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  • uzyskać wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
  • nie być karanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa,
  • złożyć wniosek do właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku z danymi osobowymi należy dołączyć dwa dokumenty. To zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji, a także oświadczenie o niekaralności w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Projekt bez nazwy - 2024-06-04T093143.039.jpg
Fot. Canva/Pixelshot
Zasiłek dla emerytów chorych na nadciśnienie. Możesz otrzymać nawet 200 zł "Córka była zmęczona i odwołała wizytę". Kłamstwo wyszło na Facebooku

O dodatek dla sołtysów będzie łatwiej

Dla ubiegających się o dodatek jest dobra wiadomość. Prawdopodobnie jeszcze w 2024 r. będzie łatwiej go uzyskać. Ma to związek z pracami, które toczą się obecnie w parlamencie.

Senat w kwietniu 2024 r. przyjął i skierował do Sejmu projekt inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Ustawa przyznaje prawo do świadczenia pieniężnego osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie krócej niż przez 7 lat. Dotychczas minimalny wymagany okres pełnienia funkcji wynosił 8 lat.

Kwota dodatku dla sołtysów będzie rosła

Świadczenie emerytalne dla sołtysów wprowadzono w 2023 roku. Na początku kwota dodatku wynosiła 300 zł. Dodatek podlega jednak waloryzacji i od 1 marca 2024 r. wzrósł do 336,36 zł. Wzrośnie również przy okazji kolejnych waloryzacji.

Projekt bez nazwy - 2024-06-04T093337.177.jpg
Fot. Canva/Stadtratte

Nadchodzące zmiany skracające wymóg z 8 do 7 lat pełnienia funkcji sołtysa związane są z kontrowersjami wokół tego progu. Często dochodziło bowiem do odmowy przyznania dodatku, mimo że sołtys pełnił funkcję przez dwie pełne kadencje. Chodziło o sytuacje, gdy wybory zostały wyznaczone na kilka dni przed upływem pełnych 4 lat.