Silver.Lelum.pl > Zdrowie i żywienie > Sanatorium z ZUS dla emerytów. Ponad 800 tys. osób uprawnionych
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 11.06.2024 14:42

Sanatorium z ZUS dla emerytów. Ponad 800 tys. osób uprawnionych

Kobieta na siłowni
Fot. Canva/Pixelshot

Wyjazd na leczenie sanatoryjne z ZUS jest całkowicie darmowy, ale trzeba spełnić kilka warunków. Rehabilitacja lecznicza z ZUS dostępna jest także dla emerytów, o ile wciąż podlegają ubezpieczeniu. Jak wygląda to w praktyce?

Kto może jechać do sanatorium z ZUS?

Z programu rehabilitacji ZUS może skorzystać każda osoba zagrożona utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa na powrót do zdrowia. Dodatkowo trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:

  • posiadanie ubezpieczenie w ZUS (pracujemy zawodowo),
  • pobieranie zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,
  • pobieranie renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji na ZUS można również skorzystać, jeśli:

  • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym przebywamy lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
  • staramy się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Czy z rehabilitacji na ZUS mogą korzystać także emeryci? Tak, ale jest jeden warunek.

ZUS wypłaci 1500 zł "babciowego". Mamy wzór umowy z babcią "Portier w sanatorium zażyczył sobie 26 zł". Myślała, że żartuje

Czy emeryt może jechać do sanatorium z ZUS?

Z wyjazdu do sanatorium z ZUS mogą również skorzystać osoby na emeryturze. Warunek jest jeden: muszą wciąż pracować i podlegać ubezpieczeniom społecznym. Poza tym osoba na emeryturze musi spełnić pozostałe warunki wyjazdu do uzdrowiska z ZUS.

Jak wynika z danych GUS, w całym kraju jest obecnie ponad 830 tys. emerytów i rencistów, którzy pracują. Ponad połowa z nich to kobiety. Oznacza to, że każda z tych osób ma prawo do leczenia sanatoryjnego w ZUS, o ile podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu pracy.

Wyjazd do sanatorium z ZUS: za co trzeba płacić?

W przypadku wyjazdu do sanatorium finansowanego przez ZUS, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. ZUS płaci za:

  • zakwaterowanie
  • leczenie,
  • wyżywienie,
  • podróż w obie strony.

Rehabilitacja na koszt ZUS trwa 24 dni, ale w wyjątkowych przypadkach może zostać skrócona lub wydłużona.