Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > ZUS wypłaci 1500 zł "babciowego". Mamy wzór umowy z babcią
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 11.06.2024 10:24

ZUS wypłaci 1500 zł "babciowego". Mamy wzór umowy z babcią

Umowa uaktywniająca
Fot. Marek BAZAK/East News

Wypłaty świadczenia "aktywni rodzice w pracy", zwanego też "babciowym", zbliżają się wielkimi krokami. Do rodziców trafi od 1500 do 1900 zł, które następnie mogą być przekazane np. babciom i dziadkom w ramach finansowania opieki nad wnukami. Zalecane jest zawarcie z opiekunami umowy uaktywniającej. Na czym to polega?

Babciowe wchodzi w życie, wypłaty z ZUS już niedługo

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy", czyli popularne "babciowe", kierowane jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Przez 2 lata rodzice otrzymają 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością - 1900 zł. Rodzice mogą przeznaczyć uzyskane środki na sfinansowanie opieki nad dzieckiem również przez osobę z rodziny, w tym np. babcię czy dziadka.

Jak czytamy w zaleceniach do programu, zalecane jest zawarcie umowy uaktywniającej z opiekunką lub opiekunem dziecka. Choć nie jest to warunkiem uzyskania dofinansowania, to rozwiązanie takie ma wiele korzyści.

Projekt bez nazwy - 2024-06-06T135552.647.jpg
Fot. Canva/InkSpot
O tę zmianę walczyło wielu emerytów. Będzie łatwiej o 336,36 zł dodatku Zasiłek dla cukrzyków na emeryturze. Ponad 200 zł, ale trzeba złożyć wniosek

Umowy uaktywniająca na "babciowe" - co to jest?

Umowa uaktywniająca to umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Na podstawie tej umowy wybrana osoba (czyli np. babcia, dziadek, inna bliska osoba z rodziny) sprawuje opiekę nad dziećmi. Umowa ta jest zawierana w formie pisemnej między opiekunką czy opiekunem a rodzicami.

W przypadku "babciowego", jeżeli rodzic zawrze taką umową i zgłosi ją do ZUS do ubezpieczeń społecznych, to z budżetu państwa zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianię od tej części pensji, która nie jest wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia.

Co powinna zawierać umowa uaktywniająca? Muszą znaleźć się w niej:

  • strony umowy (rodzic/opiekun dziecka i osoba wybrana do opieki),
  • cel i przedmiot umowy,
  • czas i miejsce sprawowania opieki,
  • liczbę dzieci powierzonych opiece,
  • obowiązki osoby opiekującej się dzieckiem,
  • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
  • czas, na jaki umowa została zawarta,
  • warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Po podpisaniu umowy należy zgłosić ten fakt do ZUS. W tym celu należy zgłosić siebie jako jako płatnika składek oraz opiekunkę/opiekuna jako osobę ubezpieczoną. Pracownik obsługi klientów ZUS pomoże wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty.

Kto może dostać pieniądze z "babciowego"?

Przypomnijmy, że wypłacenie tego świadczenia nie będzie uzależnione od warunku kryterium dochodowego. Weryfikowany będzie jedynie fakt i wymiar aktywności zawodowej rodziców.

Z programu będą mogli również skorzystać rodzice, którzy wykonują pracę na umowie zlecenie czy też prowadzą własną działalność gospodarczą. Podobnie jak przy zatrudnieniu na etacie, warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od podstawy, której łączna (dla obojga rodziców) wysokość wynosić będzie nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pierwsze świadczenia z “babciowego” będą wypłacane od 1 października 2024 r.