Silver.Lelum.pl > Aktywność Silversa > Seniorzy mogą dostać 215,84 zł do emerytury. Duża grupa uprawnionych
Magdalena Pawłowska
Magdalena Pawłowska 05.07.2024 06:00

Seniorzy mogą dostać 215,84 zł do emerytury. Duża grupa uprawnionych

Seniorka ze skarbonką
fot/ Canva/pixelshot

Osoby uprawnione do pobierania emerytury lub renty mogą liczyć na dodatkowe świadczenia, dzięki którym podreperują domowy budżet. Miesięcznie na konta wielu seniorów może trafić nawet 215,84 zł. Wszystko w ramach zasiłku pielęgnacyjnego. Komu przysługuje?
 

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny? Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to rodzaj dodatkowego świadczenia rodzinnego, które ma pomóc osobom chorującym w zaspokojeniu potrzeb wynikających z choroby. Chodzi m.in. o kupno leków, opłacenie wizyt u specjalistów, zakup sprzętu medycznego, itp. O pieniądze mogą się ubiegać osoby, które mają przyznane orzeczenie o niepełnosprawności. Wśród nich:

 • dzieci,
 • osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed 21. rokiem życia,
 • osoby powyżej 75. roku życia.


Obecnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł. Świadczenie co 3 lata podlega weryfikacji uwzględniając wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin, jednak weryfikacja nie wiąże się automatycznie z podwyżką. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku takiej podwyżki nie będzie, bo Rada Ministrów proponuje utrzymanie dotychczasowej wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych.
 

Emerytura do 5000 zł bez podatku? Wiemy, kiedy rząd podejmie decyzję To prawie pewne. Nie będzie drugiej waloryzacji rent i emerytur w 2024

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Lista uprawnionych

Zasiłek pielęgnacyjny mogą otrzymać wskazane wyżej osoby, które otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności. Lista schorzeń umożliwiających otrzyamnie takie zaświadczenia jest bardzo długa. Znajdują się na niej takie choroby, jak:

 • upośledzenie umysłowe - od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
 • utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
 • zespoły otępienne;
 • trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,
 • częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,
 • zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu - wyższych ośrodków mowy,
 • głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego,
 • choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
 • wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
 • układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
 • zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
 • choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
 • choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
 • nowotwory narządu ruchu,
 • zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości
  kompensacyjnych,
 • epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
 • przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
 • nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
 • wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
 • nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
 • miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia
 • niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,
 • niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń,
 • choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,
 • stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,
 • przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,
 • przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,
 • przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,
 • nowotwory układu pokarmowego,
 • zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,
 • choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,
 • wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,
 • nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych,
 • naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,
 • guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,
 • pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,
 • choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,
 • choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,
 • choroby rdzenia kręgowego,
 • uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii,
 • choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,
 • choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,
 • przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,
 • choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,
 • znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań.
   

Inne dodatki dla emerytów i rencistów

Zasiłek pielęgnacyjny to niejedyne świadczenie dodatkowe, jakie przysługuje emerytom i rencistom. Dodatkowe pieniądze można otrzymać również z racji wieku - ponad 6 tys. zł miesięcznie może trafić na konta seniorów, którzy ukończyli 100 lat. Oprócz tego emerytom przysługują z ZUS takie świadczenia jak:

 • dodatek pielęgnacyjny
 • dodatek kombatancki
 • dodatek kompensacyjny
 • dodatek za tajne nauczanie
 • dodatek dla przymusowo zatrudnionych
 • dodatek dla weterana poszkodowanego

Oprócz tego seniorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe w ramach trzynastej lub czternastej emerytury. W tym roku 13. wpadła już na konta uprawnionych, natomiast 14. ma być wypłacona we wrześniu.

Pieniądze złotówki
Fot. Canva/Industrial Photograph