Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Dodatki dla emerytów z ZUS w 2024. Na jakie wsparcie finansowe możesz liczyć?
Magdalena Pawłowska
Magdalena Pawłowska 28.05.2024 15:34

Dodatki dla emerytów z ZUS w 2024. Na jakie wsparcie finansowe możesz liczyć?

Seniorzy i pieniądze
fot. Canva/FotoSpeedy ; Canva/Roman R

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania emerytury co roku mogą też liczyć na dodatkowe świadczenia, dzięki którym do ich portfeli trafi więcej pieniędzy. Lista dodatków jest dość długa, dlatego warto sprawdzić, co przysługuje emerytom w 2024 roku. 
 

Dodatki dla emerytów. Kto może liczyć na wsparcie finansowe?

Emerytura to wsparcie finansowe przysługujące każdej osobie, która ukończyła określony prawem wiek, zebrała na swoim koncie emerytalnym odpowiednią ilość środków, a także przepracowała wymagany okres. Jednak emerytura to nie wszystko, na co mogą liczyć osoby, które skończyły już 65. rok życia. W polskim prawie funkcjonuje bowiem szereg dodatków, które w znacznym stopniu mogą poprawić sytuację materialną emerytów i rencistów. 

W przypadku większości przysługujących seniorom dodatków konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o ich przyznanie. Wyjątek stanowi świadczenie pielęgnacyjne, które jest automatycznie przyznawane emerytom po ukończeniu 75. roku życia. W pozostałych przypadkach niezbędne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 

Renta wdowia a wcześniejsza emerytura. Kiedy można pobierać nowe świadczenie? Dzwoni nieznany numer, a ty boisz się odebrać? Masz dwa wyjścia

Lista dodatkowych świadczeń na 2024 rok

W 2024 roku emeryci i renciści mogą skorzystać z następujących dodatków:

Dodatek pielęgnacyjny — comiesięczne świadczenie przyznawane emerytom lub rencistom w celu pokrycia (przynajmniej częściowo) kosztów związanych z niezdolnością bądź ograniczoną niezdolnością do samodzielnego funkcjonowania. Mogą się o niego ubiegać osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy przez lekarza orzecznika z ZUS.  W momencie ukończenia przez beneficjenta 75 lat dodatek ten wypłacany jest automatycznie, wcześniej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Od marca 2024 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 330,07 zł.

Dodatek kombatancki — to wsparcie finansowe dla kombatantów, czyli osób, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 marca 2024 r. dodatek ten wynosi 330,07 zł.

1. Dodatek kompensacyjny — przyznawany jest osobom uprawnionym do pobierania dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego oraz wdowom (wdowcom) pozostałym po wyżej wymienionych osobach. Obecnie wysokość dodatku kompensacyjnego wynosi 49,51 zł.

2. Dodatek za tajne nauczanie — to rodzaj finansowego wsparcia przeznaczonego dla emerytów lub rencistów, którzy w czasie okupacji realizowali tajne nauczanie lub też przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Wysokość dodatku za tajne nauczanie wynosi 330,07 zł.

3. Dodatek dla przymusowo zatrudnianych — to świadczenie, o które mogą się ubiegać byli żołnierze, przymusowo zatrudniani przed 1960 rokiem. Od 1 marca 2024 dodatek ten wynosi 330,07 zł. 

4. Dodatek dla weterana poszkodowanego — przyznawany jest weteranom, którzy w wyniku działań wojennych lub w wyniku działalności opozycyjnej w okresie PRL doznali uszczerbku na zdrowiu. Kwota dodatku dla weterana poszkodowanego wynosi 330,07 zł.

5. Trzynasta emerytura — dodatkowe roczne świadczenie przyznawane wszystkim uprawnionym do pobierania emerytur. W tym roku trzynastki, w wysokości 1620,67 zł "na rękę" trafiły już na konta świadczeniobiorców. Nie dla każdego wysokość trzynastki jest jednakowa, co wynika z tego, że od 13. emerytury potrącana jest składka zdrowotna.

6. Czternasta emerytura — dodatkowe roczne świadczenie przyznawane wszystkim uprawnionym do pobierania emerytur. Czternastki wypłacone zostaną we wrześniu lub w październiku. Ich kwota wyniesie około 2200 złotych na rękę.

Czytaj też: Emeryci się doczekali. Wiadomo, kiedy czternastki trafią na konta
 

Dodatek to nie wszystko. Kto może liczyć na ryczałt lub ekwiwalent?

Oprócz dodatków do emerytur seniorzy mogą też wnioskować o ryczałt energetyczny oraz ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Czym są te dwa dodatkowe świadczenia?

Ryczałt energetyczny to wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie (przynajmniej w części) opłat związanych z korzystaniem z energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej. Przysługuje on kombatantom, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, a także wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przyznawany jest osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i w tym czasie uprawnione były do bezpłatnego korzystania z węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych.

Więcej informacji na temat dodatkowych świadczeń, a także niezbędne wnioski i formularze znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Pieniądze złotówki
Fot. Canva/Industrial Photograph