Silver.Lelum.pl > Zdrowie i żywienie > Stres w średnim wieku zwiększa ryzyko Alzheimera. Jak się przed nim chronić?
Magdalena Pawłowska
Magdalena Pawłowska 04.04.2024 11:33

Stres w średnim wieku zwiększa ryzyko Alzheimera. Jak się przed nim chronić?

Zmartwiona kobieta w średnim wieku
fot. Canva/Syda Productions

Wraz z wiekiem zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób, co ma związek nie tylko z procesami starzenia się zachodzącymi w organizmie, ale także z prowadzonym stylem życia. W ostatnich badaniach naukowcy wykazali, że u osób w średnim wieku długotrwały stres może znacząco zwiększać ryzyko zachorowania na Alzheimera. Wyniki są niepokojące.
 

Alzheimer - przyczyny, objawy, leczenie

Alzheimer to niezwykle groźna i postępująca choroba mózgu, która prowadzi do stopniowej utraty pamięci, zdolności rozumienia, myślenia, a także kontrolowania swoich zachowań. Choroba jest tym bardziej niebezpieczna, że rozwija się na długo przed wystąpieniem pierwszych objawów, co potęguje jej niszczycielską siłę. 

Ryzyko Alzheimera, a także innych typów demencji rośnie wraz z wiekiem, choć nie jest to naturalny skutek starzenia się organizmu. Alzheimer ma bowiem związek z prowadzącym do otępienia zwyrodnieniem układu nerwowego, które najczęściej pojawia się u osób powyżej 65. roku życia. 

Do głównych objawów Alzheimera należą:

  • postępująca utrata pamięci utrudniająca normalne funkcjonowanie
  • zmiany w zachowaniu związane z nasilającą się nerwowością i wybuchowością
  • trudności w mówieniu i zapamiętaniu słów
  • problemy w orientacji przestrzennej i czasowej
  • kłopoty z rozwiązywaniem nawet prostych, codziennych sytuacji
  • nieracjonalne zachowania
  • gubienie przedmiotów poprzez zostawianie ich w innych, często nieprzeznaczonych do tego miejscach
  • słaba lub obniżona zdolność oceny sytuacji
  • problemy z koncentracją

Niestety, obecnie nie ma dostępnych żadnych środków farmakologicznych, w tym leków, które pozwoliłyby całkowicie wyleczyć Alzheimera. Dlatego tak ważne jest wykrycie choroby we wczesnym stadium, co pozwoli na jak najszybsze wdrożenie leczenia objawowego, a co za tym idzie, spowolnienie jej rozwoju i dłuższe pozostanie w pełnej świadomości. W profilaktyce oraz niwelowaniu objawów choroby niezwykle ważny jest styl życia, w tym odpowiednia dieta, ruch, dbanie o serce i jak najdłuższa aktywność umysłowa i socjalna.

Senior trzyma się za głowę i próbuje ułożyć klocki
fot. Canva/ Motortion


 

Stres wrogiem dojrzałej urody. Zabiera młodość, wigor i coś jeszcze Jak uniknąć chorób cywilizacyjnych? Po 50-tce zmień nawyki

Nowe badania naukowców. Stres zwiększa ryzyko Alzheimera wśród osób w średnim wieku

Specjaliści z Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) postanowili bliżej przyjrzeć się jaki wpływ na rozwój choroby Alzheimera ma stres. W tym celu zajęli się obserwacją ponad 1,3 tysiąca ochotników, którzy na początku badania nie chorowali na Alzheimera, ale przypadłość ta dotknęła członków ich rodzin (Alzheimer jest chorobą dziedziczną). 

Jak wykazały badania, zachowania w wieku średnim, czyli powyżej 40. roku życia, mają kluczowe znaczenie dla rozwoju choroby w dalszych latach. Okazało się, że sytuacje stresowe w znacznym stopniu mogą zwiększać jej ryzyko. Chodzi tu m.in. o śmierć bliskiej osoby, poważną chorobę czy też bezrobocie. 

Wiemy, że wiek średni to czas, kiedy zaczynają pojawiać się patologie związane z chorobą Alzheimera. Jest możliwe, że te stres doświadczany w tych właśnie latach ma szczególne, długofalowe znaczenie dla zdrowia mózgu – stwierdziła Eleni Palpatzis, pierwsza autorka publikacji, która ukazała się w periodyku "Annals of Neurology".

Wszystko dlatego, że silny stres sprzyja odkładaniu się w mózgu beta-amyloidu, czyli specyficznego białka towarzyszącego schorzeniu.
 

Zmiany neurologiczne w mózgu przy chorobie Alzheimera
fot. Canva/Science Photo Library

Czynniki sprzyjające rozwojowi Alzheimera

Alzheimer jest chorobą dziedziczną, dlatego jeśli w twojej rodzinie ktoś cierpiał na tę przypadłość, jest duże prawdopodobieństwo, że dotknie ona również ciebie. Jest jednak pewna grupa czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania lub też przyspieszają rozwój Alzheimera. Stres jednym, ale niejedynym takim czynnikiem.  

Seniorka z tabletkami
fot. Canva/Satjawat Boontanataweepol's Images

Naukowcy zwrócili bowiem uwagę, że znaczenie dla rozwoju choroby może mieć także płeć. Zaobserwowano, że stężenie beta-amyloidu pod wpływem stresu działającego w wieku średnim dotyczyło tylko mężczyzn. Z kolei kobiety pod jego wpływem miały na starość mniejszą objętość istoty szarej w mózgu.

Nasze wyniki sugerują, że mechanizm działania stresu na zdrowie mózgu jest inny u mężczyzn, niż u kobiet. U mężczyzn gromadzi się amyloid, a u kobiet dochodzi do atrofii mózgu – wyjaśniła Eider Arenaza-Urquijo, współautorka badania.

Szczególnie zagrożone są też osoby, u których stwierdzono zaburzenia natury psychiatrycznej, związane z układem neurologicznym.

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa