Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Trzynastki nie tylko dla emerytów. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie?
Magdalena Pawłowska
Magdalena Pawłowska 10.04.2024 12:39

Trzynastki nie tylko dla emerytów. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie?

Pieniądze
fot. Canva/marcinmarszal

Trzynasta emerytura to spory zastrzyk gotówki dla seniorów uprawniających do jej pobierania. Jak się jednak okazuje, dodatkowe pieniądze przysługują nie tylko emerytom. W wyjątkowych wypadkach mogą powędrować także do dzieci i młodzieży. Jakie są zasady przyznawania takich "trzynastek"?
 

Rozpoczęły się wypłaty "trzynastek"

Jeszcze pod koniec marca na konta pierwszych emerytów trafiły trzynastki. Do końca kwietnia dostaną je wszyscy emeryci i renciści uprawnieni do pobierania dodatkowego świadczenia. W tym roku wysokość 13. emerytury wyniesie 1780,96 zł brutto, co w przeliczeniu daje 1620,67 zł "na rękę". ZUS informuje jednak, że kwota nie dla każdego będzie taka sama, co ma związek m.in. z potrąceniem składki zdrowotnej. Najniższa przyznana trzynastka wyniesie 1406 zł netto. 

Dodatkowa emerytura przysługuje wszystkim niezależnie od dochodów, a o jej przyznanie nie trzeba wnioskować — nadawana jest ona "z urzędu" i nie wymaga to składania żadnych formularzy. Zasadniczo przyznawana jest przede wszystkim seniorom, ale nie tylko, bo na liście podmiotów uprawnionych do jej otrzymania znajdują się też m.in. osoby korzystające z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Seniorzy pieniądze
fot. Canva/Robert Kneschke


 

Emerytura bez podatku na nowych zasadach. Padła wstępna data Ile wynosi emerytura księdza? Te kwoty mogą zaskoczyć!

Trzynastka dla dzieci i młodzieży. W jakich sytuacjach?

Zgodnie z przepisami prawa, wypłata trzynastej emerytury przysługuje także dzieciom korzystającym z renty rodzinnej. Wypłacana jest ona po śmierci matki lub ojca do momentu ukończenia przez dziecko 16. roku życia. W przypadku kontynuowana nauki, świadczenie można pobierać do ukończenia 25 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko przed ukończeniem 16. roku życia (lub 25. roku życia w sytuacji kontynuowania nauki) stało się całkowicie niezdolne do pracy — wówczas renta rodzinna przysługuje bez względu na wiek.

To oznacza, że wszystkie wyżej wymienione osoby mogą się ubiegać o wypłatę trzynastki, której wysokość zależeć będzie od wysokości przyznanej renty rodzinnej. Warto podkreślić, że w sytuacji gdy do jednej renty jest uprawnionych kilka osób, to dodatkowe świadczenie rozdzielone zostanie równo między nich. Do każdego świadczenia może być bowiem przyznana tylko jedna trzynastka.

Pieniądze złotówki
fot. Canva/welcomia

Czytaj też: Jeden warunek, by dostać 300 zł do emerytury
 

Czy renta socjalna uprawnia do trzynastki?

Nie tylko osoby korzystające z emerytury czy renty rodzinnej, ale także świadczeniobiorcy renty socjalnej mogą korzystać z dodatkowe świadczenia. W tej grupie znajdują się osoby pełnoletnie, które jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia stały się całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. 

Dotyczy to także osób, których podobna sytuacja dotknęła w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. W takim wypadku oni również mogą liczyć za dodatkowe pieniądze.