Silver.Lelum.pl > Aktywność Silversa > Większe szanse zatrudnienia dla emerytów? Rząd planuje wsparcie dla pracodawców
Magdalena Pawłowska
Magdalena Pawłowska 17.04.2024 10:26

Większe szanse zatrudnienia dla emerytów? Rząd planuje wsparcie dla pracodawców

Emerytka przy komputerze
fot. Canva/ RgStudio

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, chcąc poprawić sytuację na rynku pracy, planuje przyznać dofinansowanie pracodawcom, którzy zdecydują się zatrudniać osoby w wieku emerytalnym. O jakie kwoty będą się mogły ubiegać firmy? Kto będzie miał większe szanse na zatrudnienie?
 

Rośnie liczba emerytów w Polsce

Statystyki nie napawają optymizmem: polskie społeczeństwo się starzeje i już wkrótce możemy zetknąć się z sytuacją, w której liczba osób w wieku emerytalnym będzie wyższa, niż liczba osób młodszych, aktywnych zawodowo. Na koniec 2022 roku liczba osób w wieku powyżej 60 lat wynosiła 9,8 mln, a to o niespełna jeden procent więcej niż rok wcześniej. Jak to wygląda procentowo? W 2005 roku seniorzy stanowili 17,2% społeczeństwa, w 2011 ponad 20%, a na koniec 2023 było to już 25,9%. 

Starzenie się społeczeństwa to jeden z niekorzystnych gospodarczo aspektów. Drugim jest malejąca liczba ludności, która może doprowadzić do tego, że w przyszłości zabraknie osób mogących zarabiać na emerytury. Z prognoz GUS wynika, że w 2060 r. liczba ludności w Polsce wyniesie 30,9 mln, a wzrośnie współczynnik starości demograficznej, czyli liczba osób powyżej 65. roku życia w stosunku do ogólnej liczby ludności. W 2025 roku współczynnik ten ma wynieść 20,9%, natomiast w 2060 roku już 32,6%. Dlatego też eksperci apelują, by podnieść wiek emerytalny do 67 lat zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Kolejną propozycją ratowania sytuacji jest też wsparcie pracodawców.
 

Emerytka przy komputerze
fot.Canva/Monkey Business Images
Trzynastki nie tylko dla emerytów. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Jeden warunek, by dostać 300 zł do emerytury. Skorzysta wiele osób

Dofinansowanie na zatrudnienie emerytów

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że planuje wprowadzić specjalny program skierowany do pracodawców, którzy zwiększy możliwości zatrudnienia emerytów, a tym samym pozwoli na dłuższe utrzymanie ich aktywności zawodowej, co ma ogromne znaczenie w kontekście starzenia się społeczeństwa. 

Zgodnie z pomysłem, pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osób w wieku emerytalnym, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, będą mogli liczyć na dofinansowanie. Ma ono wynieść 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i ma być wypłacane przez dwa lata. Po upływie tego okresu pracodawca będzie zobowiązany dalej zatrudniać emeryta przynajmniej przez 12 miesięcy. 
 

Celem projektu poprawa sytuacji na rynku pracy i aktywizacja seniorów

Jak wskazują dane przedstawione przez ZUS: z roku na rok wzrasta liczba emerytów aktywnych zawodowo. Pod koniec 2022 r. z możliwości pracy korzystało 826 tys. emerytów, (536,3 tys. zatrudnionych na umowę o pracę). To wzrost o prawie 44% w stosunku do roku 2015, kiedy to pracujących emerytów było około 575 tys. 

Celem nowego projektu ma być jeszcze większa aktywizacja osób pobierających emerytury na co, zdaniem resortu, pozwala obecna sytuacja: duża dostępność do przedszkoli i żłobków sprawia, że emeryci nie muszą już tak intensywnie zajmować się wnukami. To zresztą niejedyna opcja aktywizacji, ponieważ w życie wchodzi także "babciowe", które ma zachęcić seniorów do aktywnej i odpłatnej opieki nad wnukami.