Silver.Lelum.pl > Aktywność Silversa > Na emeryturę idą po 40-tce. W tych zawodach Polacy pracują najkrócej [LISTA]
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 10.06.2024 11:59

Na emeryturę idą po 40-tce. W tych zawodach Polacy pracują najkrócej [LISTA]

Legitymacja emeryta
Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Wszyscy, którzy urodzili się w latach 1949–1968 i pracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mają prawo do wcześniejszej emerytury. ZUS opublikował listę zawodów, w których można pracować krócej. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Na emeryturę już po 40-tce? To możliwe

Prawo do wcześniejszej emerytury mają osoby, które pracują w szczególnych warunkach lub wykonują zawód o szczególnym charakterze. Co to właściwie oznacza i jak sprawdzić, czy należymy do jednej z tych grup?

Pracą w szczególnych warunkach jest praca, która bardzo szkodzi zdrowiu, lub też taka, która wymaga wyjątkowej sprawności psychofizycznej. To np. praca w górnictwie czy też praca ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Pracą w szczególnym charakterze jest zaś m.in. praca pracowników organów administracji celnej oraz organów kontroli państwowej, praca artystów, nauczycieli czy żołnierzy zawodowych. Z reguły to więc praca, której zdolność wykonywania może być utrudniona wraz z wiekiem.

Sprawdziliśmy, w jakich zawodach można pracować w Polsce najkrócej. Okazuje się, że niektórzy chętni mogą przejść na emeryturę nawet w wieku 40 lat.

Projekt bez nazwy - 2024-06-10T115607.422.jpg
Fot. Canva/MrVito
Zniżki na loty dla emerytów. Tego dnia bilety są tańsze Najbardziej zapracowany człowiek w Polsce. Przez 60 lat ani razu nie wziął L4

Pracujesz w tych zawodach? Możesz iść na wcześniejszą emeryturę

Na podstawie danych ZUS ustaliliśmy listę zawodów, które mają prawo do wcześniejszej emerytury.

Trzeba pamiętać, że to tylko możliwość, z której nie każdy musi skorzystać. Często bowiem środki zgromadzone na kontach sprawiają, że taki wybór nie jest opłacalny, a przedstawiciele tych zawodów nie byliby w stanie utrzymać się na emeryturze.

Projekt bez nazwy - 2024-06-10T115701.971.jpg
Fot. Canva/JuanJoseNapuri

Kto w Polsce tetrycznie może pracować najkrócej?

Oto niektóre z zawodów, w których można przejść na emeryturę po 10, 15 lub 20 latach pracy i po osiągnięciu ustalonego wieku:

 • nauczyciele, wychowawcy lub inni pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienionych w Karcie Nauczyciela: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)
 • pracownicy organów kontroli państwowej: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)
 • wybrane zawody w leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym, np. drwale: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)
  tancerz, akrobata, gimnastyk, ekwilibrysta, kaskader: 40 lat (kobieta) i 45 lat (mężczyzna)
 • pracownicy wybranych zawodów na kolei:  55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)
 • solista wokalista, muzyk grający na instrumentach dętych, treser zwierząt drapieżnych: 45 lat (kobieta) i 50 lat (mężczyzna)
 • artysta chóru, żongler, komik cyrkowy, aktor teatru lalek: 50 lat (kobieta) i 55 lat (mężczyzna),
 • wybrane zawody w gospodarce komunalnej, np. prace w kanałach ściekowych, prace brukarzy i kominiarzy: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)
 • muzyk grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operator obrazu filmowego, fotografik: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),
 • pracownicy wybranych zawodów w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)
  pracownicy wybranych zawodów w hutnictwie i przemyśle metalowym: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),
 • wybrane zawody z sektora służby zdrowia i opieki społecznej, np. prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych.

Pełna lista zawodów uprawnionych do wcześniejszej emerytury dostępna jest w katalogach ZUS-u. Warto sprawdzić, czy znajduje się wśród nich nasza profesja, bo lista jest niezwykle szeroka.

Wcześniejsza emerytura: uwaga na przelicznik stażu

Trzeba pamiętać, że wiek i rodzaj wykonywanej pracy to nie jedyne warunki, które upoważniają nas do wcześniejszej emerytury. Liczy się też staż, a ZUS ma wobec niego dodatkowe wymagania.

Do ustalenia stażu pracy w szczególnym warunkach lub w szczególnym charakterze przyjmowane są tylko te okresy, w których pracowaliśmy w ramach stosunku pracy lub stosunku służby i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oznacza to, że ustalając staż pracy ZUS nie uwzględni okresu, w którym pracę uprawniającą do wcześniejszej emerytury wykonywaliśmy w mniejszym niż pełny wymiarze obowiązującym na danym stanowisku.