Silver.Lelum.pl > Z życia wzięte > Dodatek dla nauczycieli na emeryturze. Nawet 400 zł po złożeniu wniosku
Łukasz Jadaś
Łukasz Jadaś 03.06.2024 09:37

Dodatek dla nauczycieli na emeryturze. Nawet 400 zł po złożeniu wniosku

Emerytka liczy pieniądze
Fot. Marek BAZAK/East News

Niektórzy nauczyciele mogą ubiegać się w ZUS o podwyższenie emerytury. Chodzi o tzw. rekompensatę, dzięki której co miesiąc na konta będzie wpływać większa kwota. ZUS nie przyznaje rekompensaty automatycznie, więc uprawnieni do niej nauczyciele muszą sami złożyć odpowiedni wniosek.

Rekompensata dla nauczycieli w 2024: to trzeba wiedzieć

Rekompensata to odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Mogą ubiegać się o nią przedstawiciele kilku zawodów, w tym nauczyciele, którzy nie mają prawa do emerytury pomostowej.

Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom. W efekcie powiększa podstawę emerytury, a więc zwiększa też wypłaty z ZUS. Jej wysokość jest obliczana indywidualnie.

Z danych wynika, że przeciętnie wynosi ona ok. 300-400 zł, ale może być też wyższa.

Projekt bez nazwy - 2024-06-03T093030.886.jpg
Fot. Canva/Robert Kneschke
Wydłuża życie i świetnie działa na stawy. Wystarczy jeden dziennie Zasiłek dla cukrzyków na emeryturze. Ponad 200 zł, ale trzeba złożyć wniosek

Nauczyciele są uprawnieni do rekompensat z ZUS

Nauczyciele, którzy chcą dostać rekompensatę, muszą spełnić kilka warunków. Wymagania są precyzyjnie określone przez ZUS. Rekompensata należy się osobom, które:

  • przed 1 stycznia 2009 r. pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,
  • nie mają ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,
  • wystąpiły z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),
  • dołączą do tego wniosku świadectwo pracy lub zaświadczenie, które potwierdza, że wykonywałeś pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Nauczyciele, którzy zaczęli ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, nie będą mieli prawa do rekompensaty.

Rekompensata dla nauczycieli: o ile wzrośnie emerytura?

Wysokość rekompensaty dla nauczycieli zależy od kilku czynników. Najważniejszy będzie nasz staż ubezpieczeniowy oraz czas, przez jaki wykonywaliśmy pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. ZUS opublikował wzór, według którego wylicza należne odszkodowanie.

Projekt bez nazwy - 2024-06-03T093126.403.jpg
Fot. Canva/Pixelshot

Rekompensata to kwota, którą obliczamy w ten sposób:

64,32 x K x X = rekompensata

64,32 - to wartość stała,
K - oznacza kwotę emerytury „hipotetycznej” obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego,
X – obliczany przez ZUS współczynnik, który określa, jaką część wymogów do wcześniejszej emerytury spełnialiśmy do 31 grudnia 2008 r.

Tak wyliczoną kwotę rekompensaty ZUS doliczy do naszego kapitału początkowego. Powiększy to tym samym emeryturę i comiesięczne wypłaty na konto.